"Спарта & К"
115 - 42

"Приштина"
27.11.2019
Турнир: 
Судьи: