ЦОП Кондрашина
112 - 37

"Спартак"
13.12.2017
Турнир: 
Судьи: