"Урал"
67 - 75

"Калий-Баскет"
28.02.2018
Турнир: 
Судьи: